Sục rửa bình nóng lạnh

Sục rửa bình nóng lạnh 2018-01-31T17:53:02+07:00

Project Description

Bình nóng lạnh nên được bảo dưỡng từ 6 tháng đến 1 năm / lần để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng nước. Chúng tôi có thể làm bay cáu cặn trong bình mà không cần tháo lắp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên

Chat với chúng tôi