Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật 2018-11-05T15:44:14+07:00

Chào mừng bạn đến với 2BEES – ứng dụng Thợ Của Mọi Nhà được cung cấp bởi IONHUNGPHAT. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

SỰ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

 1. Bằng cách sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng 2BEES (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Dịch vụ và (2) Chính sách bảo mật của chúng tôi
 2. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn đối với các Điều khoản Dịch vụ, nhưng bạn nên định kỳ xem lại phiên bản cập nhật nhất (có tại link). IONHUNGPHAT có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào. Sửa đổi và cập nhật sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ khi chúng được đăng. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được coi là trao quyền cho bên thứ ba nào.
 3. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đó sẽ chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho IONHUNGPHAT và các đại lý và nhân viên của IONHUNGPHAT từ bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc hành động nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ khiếu nại, thua lỗ, thiệt hại, phù hợp, bản án, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

2BEES chỉ dành cho những khách hàng từ 13 tuổi trở lên. Nếu dưới 13 tuổi, bạn phải nhận được sự đồng ý của người giám hộ cho phép sử dụng Dịch vụ.

Bạn xác nhận rằng bạn có thẩm quyền tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này.

DỊCH VỤ

 1. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ của 2BEES. Dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của bất kỳ sản phẩm 2BEES nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm và dịch vụ được cung cấp qua ứng dụng 2BEES, trang web 2BEES ,Chia sẻ, Đăng ký, RSS và tính năng Nhúng, Trang tổng quan và các ứng dụng khác.
 2. Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của IONHUNGPHAT. IONHUNGPHAT không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, IONHUNGPHAT sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn rõ ràng giảm bớt IONHUNGPHAT khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
 3. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nhận thức được rõ khi rời khỏi 2BEES và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như các chính sách khác của mỗi trang web khác mà bạn truy cập.

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

 1. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
 2. Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 3. Không được gửi lên 2BEES bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 4. Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống 2BEES, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên 2BEES.
 5. Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 6. Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của 2BEES.
 7. Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia 2BEES

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG 2BEES

 1. Để truy cập một số tính năng của 2BEES, bạn sẽ phải tạo tài khoản người dùng 2BEES. Bạn không được sử dụng tài khoản người dùng của người khác khi không được phép. Khi tạo tài khoản người dùng của bạn, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho IONHUNGPHAT ngay lập tức về mọi vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
 2. Mặc dù IONHUNGPHAT sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của bạn do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất của 2BEES hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

SỬ DỤNG CHUNG DỊCH VỤ

IONHUNGPHAT cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của họ như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này, miễn là:

 1. Bạn không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 2. Nếu bạn sử dụng tính năng Nhúng trên trang web của mình, bạn không được sửa đổi, xây dựng hoặc chặn bất kỳ phần hoặc chức năng nào của tính năng Nhúng, bao gồm nhưng không giới hạn các liên kết quay lại trang web 2BEES.
 3. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn: rô bốt, trình thu thập thông tin (Spider) hoặc “người đọc ngoại tuyến” truy cập Dịch vụ theo cách cố gắng giả mạo sự hiện diện của người dùng truy cập trang web nhằm thay đổi lượng người đọc, lượng tương tác trên 2BEES.
 4. Như đã nói ở trên, IONHUNGPHAT cho phép các nhà khai thác công cụ tìm kiếm công khai sử dụng trình thu thập thông tin (Spider) để sao chép Nội dung từ trang web với mục đích duy nhất và trong phạm vi cần thiết để tạo các mục có thể tìm kiếm công khai của Nội dung chứ không phải lưu trữ Nội dung đó. IONHUNGPHAT có quyền thu hồi toàn bộ các ngoại lệ này hoặc trong các trường hợp cụ thể.
 5. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản người dùng, từ Dịch vụ hoặc sử dụng các hệ thống liên lạc do Dịch vụ cung cấp (ví dụ: nhận xét, đăng) cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào.
 6. Tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi sử dụng Dịch vụ.
 7. IONHUNGPHAT có quyền ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào.

CHẤM DỨT

 1. Bạn có quyền ngưng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản và ngừng các giao dịch liên quan.
 2. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản, tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
 3. Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.
 4. Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi thông qua link.IONHUNGPHAT sẽ xem xét và phản hồi chậm nhất 72 giờ kể từ khi nhận phản hồi.

Nếu IONHUNGPHAT nhận được thông báo phản đối, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn Nội dung bị nghi ngờ vi phạm bản quyền.

BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Ngoài việc được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc trong các điều khoản bổ sung, 2BEES sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào khác về Dịch vụ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm khác.

BỒI THƯỜNG

Việc bồi thường sẽ được IONHUNGPHAT thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Điều khoản Dịch vụ. Nếu có các thỏa thuận khác giữa bạn và IONHUNGPHAT, chúng sẽ thay thế các Điều khoản Dịch vụ này.

Chat với chúng tôi